Monday, June 30, 2008

NCO Heirachy 2008/2009

Head Admin - Emman


Head training - Bili


Sec 3 Squad NCO – BIli & Emman


Sec 2 Squad NCO – Yong Hien & Teng Yee


Sec 1 Squad NCO – Brenban & Wee Kiat


Outdoor Adventure Instructor – Wei Heng, Dhyviah, Zhi Hao


Fitness Coordinator – Yong Hien & Wee Kiat


Recreation Organiser – Nafsiah , Yi Hao, Emman


Quarter Master – Azhar, Ezuandy, Yi Hao


Welfare Nco – Saba & Nafsiah

No comments: